Bijbelse tuin

 
 

In de Bijbel komen vele planten, bomen,

kruiden en bloemen voor.

  
De schrijvers van de Bijbel gebruiken hun uiterlijke kenmerken vaak
als beeldspraak of symbool. Zo kennen webijvoorbeeld:
de ‘roos van Sharon’, De lelie, 
"Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als een lelie.",
de ‘boom van de kennis van goed en kwaad’ en ”het brandende bramenbosje”

Naast de Maria kapel in Middenmeer wordt gewerkt aan de herinrichting van de tuin.

Deze winter is er hard gewerkt. Oude Elzen en Esdoorns zijn gekapt. Zij namen te veel licht weg in de tuin.Voor deze bomen zijn andere in de plaatsgekomen die ook in de Bijbel genoemd worden. Bij deze bomen worden borjes geplaatst met de naam van de boom en een verwijzing naar de Bijbelteks.

 De tuin is open gelijk met de Mariakapel:
  Van april t/m oktober dagelijks van 9.00-17.00u.
Van november t/m maart op woensdag van 9.00-17.00u